Klachten en Geschillen

Klachten en geschillen

PUUR en Partners doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een van de diensten van PUUR en Partners

Om duidelijk, open en transparant te zijn hanteert PUUR en Partners onderstaande klachten en geschillenregeling.

Klachten en geschillenregeling PUUR en Partners

Klachten kunnen tot vier weken na het optreden van het ongenoegen worden gemeld bij:

PUUR en Partners

De schriftelijke uiting moet worden gezonden aan:

PUUR en Partners

Nicolaas Maesstraat 40

3601 DS Maarssen

Of per email: info@puurenpartners.nl

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 2 werkdagen) contact opgenomen met de klager om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is.

Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn erop zal worden gereageerd.

In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan de onafhankelijke derde:

De Voort Hermes De Bont Advocaten en Mediators

Professor Cobbenhagenlaan 75

Postbus 414

5000 AK TILBURG

Telefoon 013 466 88 88

Email: j.hermes@devoort.nl

De kosten daarvan worden betaald door PUUR en Partners

Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

Na bekendmaking van de uitspraak door de onafhankelijke derde (binnen zes weken na het voorleggen) neemt PUUR en Partners direct contact op met de klager om afspraken te maken over de afhandeling van de uitspraak. Waarbij PUUR en Partners B.V. binnen twee weken gevolg geeft aan de uitkomst van de afspraak.

In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld, dan wordt dit binnen 2 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.

Binnen 3 maanden na de bindende uitspraak vernietigt PUUR en Partners alle aan de klachtencasus gerelateerde formularia.

 Ook de Speel-mail ontvangen?
Naam:
Email:
(meer info)