Privacy- en Cookieverklaring

Privacy en Cookieverklaring

PUUR EN PARTNERS neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. PUUR EN PARTNERS heeft deze Privacy en Cookieverklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van PUUR EN PARTNERS bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als wij het over PUUR EN PARTNERS hebben in deze Privacy- en Cookieverklaring, vallen hieronder tevens de volgende handelsnamen:

 • PUUR en Partners
 • PUUR
 • De Speelacademie
 • Fortheloveofdogs
 • Verslaafd aan leren en veranderen

 

Verwerking persoonsgegevens door PUUR EN PARTNERS
PUUR EN PARTNERS kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van PUUR EN PARTNERS bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. PUUR EN PARTNERS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: PUUR EN PARTNERS gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt PUUR EN PARTNERS de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van PUUR EN PARTNERS. In de nieuwsbrief (die 4x per jaar verschijnt) zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van PUUR EN PARTNERS en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van PUUR EN PARTNERS (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: PUUR EN PARTNERS gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
PUUR EN PARTNERS kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: PUUR EN PARTNERS deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor PUUR EN PARTNERS correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit PUUR EN PARTNERS een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PUUR EN PARTNERS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt PUUR EN PARTNERS jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal PUUR EN PARTNERS de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
PUUR EN PARTNERS maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • PUUR EN PARTNERS maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • PUUR EN PARTNERS maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • Met jouw toestemming plaatst PUUR EN PARTNERS tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van PUUR EN PARTNERS Hierdoor kan PUUR EN PARTNERS te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van PUUR EN PARTNERS bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • PUUR EN PARTNERS maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt PUUR EN PARTNERS inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan PUUR EN PARTNERS de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. PUUR EN PARTNERS heeft hier geen invloed op. PUUR EN PARTNERS heeft Google geen toestemming gegeven om de via PUUR EN PARTNERS verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te liken of te tweeten.


Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. PUUR EN PARTNERS draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
PUUR EN PARTNERS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor PUUR EN PARTNERS jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt PUUR EN PARTNERS jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mirjam@despeelacademie.nl. PUUR EN PARTNERS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
PUUR EN PARTNERS neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. PUUR EN PARTNERS heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door PUUR EN PARTNERS of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door PUUR EN PARTNERS verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met PUUR EN PARTNERS via mirjam@despeelacademie.nl.

www.despeelacademie.nl is een website van PUUR EN PARTNERS.

PUUR EN PARTNERS is als volgt te bereiken:
Adres: Nicolaas Maesstraat 40, 3601 DS Maarssen
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 64045366

Telefoon: 06-45436803

E-mailadres: mirjam@despeelacademie.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door PUUR EN PARTNERS, verzoekt PUUR EN PARTNERS je om zo snel mogelijk contact met PUUR EN PARTNERS op te nemen via mirjam@despeelacademie.nl. PUUR EN PARTNERS zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
PUUR EN PARTNERS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy- en Cookieverklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy- en Cookieverklaring voor een update.Ook de Speel-mail ontvangen?
Naam:
Email:
(meer info)